«Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаев: өмірбаяны, бастамалары және саяси ұстанымы» ғылыми бағдарл

№ 1 жоба «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаев және толеранттылықтың қазақстандық үлгісі»

    Тәуелсіздік жылдарында ұлтаралық бейбітшілік пен келісім Қазақстанның визиттік карточкасына, саяси брендіне айналды.
    Толеранттылықтың бірегей үлгісін жасау ұлтаралық қатынастардың шиеленісті мәселелерін демократиялық жолмен шешуге мүмкіндік беретін Қазақстанның маңызды жетістіктерінің бірі болып табылады. Қазақстан тұрғындарының полиэтникалық құрамы жағдайында ұлттық деңгейде азаматтық келісімді, ішкі тұрақтылықты сақтауға қол жеткізілуі мемлекет дамуының негізін қалады.
      Бүгінгі уақытта посткеңестік елдерінде ғана емес, сондай-ақ алыс шетелдерде ұлтаралық бейбітшілік пен келісімнің қазақстандық тәжірибесі зерттеліп, зерделенуде. Себебі бұл үлгі республика тәуелсіздігін нығайту және оның әлемдік аренадағы беделін көтеру, экономикалық өсуге қажетті жағдай жасады.
   Конфессияаралық және ұлтаралық келісімнің қазақстандық тәжірибесін, Мемлекет басшысының толерантты және үйлесімді қоғам үлгісін қалыптастырудағы рөлін зерделеу жобаның мақсаты болып табылады.
     

Қойылған мақсатқа сәйкес келесі міндеттерді шешу көзделеді:
1. қазіргі кезеңдегі мәдениеттер мен діндер үнқатысуының негізгі мәселелерін зерделеу;
2. Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың қазақстандық қоғамда толеранттылық пен конфессияаралық үнқатысуды дамытудағы, түрлі мәдениеттер мен конфессиялар өкілдері арасындағы ынтымақтастықты нығайтудағы рөлін өзектілендіру.

№ 2 жоба «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаев және қазақстандық қоғамды әлеуметтік-саяси жаңғырту стратегиясы»

 Қазақстан елдің мемлекеттік, саяси және экономикалық құрылысындағы түбегейлі өзгерістерге негізделген, жалпықазақстандық құндылықтардың жаңа жүйесін қалыптастыру мен қоғамның объективті талаптарынан туындаған демократиялық, құқықтық мемлекетті нығайтудың жаңғыртушы жолымен нық әрі дәйекті жүріп келеді.

   2012 жылдың қаңтарында Президент Қазақстан халқына арналған Жолдауында елде жүргізілетін әлеуметтік-экономикалық жаңғыртудың негізгі бағыттарын белгілеп берді. Тек әлеуметтік тұрақтылық қана жаңа индустрияландыру, экономикалық диверсификация, өндіріске жаңа технологиялар мен инновациялар енгізу сынды маңызды міндеттерге жетуде негіз бола алады. Әлеуметтік тұрақтылық қазақстандық мемлекеттіліктің арқауы – халық бірлігін сақтаудың тұрлаулы жағдайы болып табылады.
     Бұл жобаның мақсаты – Н.Ә. Назарбаевтың қазақстандық қоғамды әлеуметтік-саяси жаңғыртудың қазіргі заманғы тұжырымдамасын қалыптастыру мен алға жылжытудағы рөлін зерделеу және ашып көрсету.
     Жоба келесі міндеттерді шешуге бағытталған:
1. Қазақстан халқының әл-ауқатын одан әрі жақсартуға бағытталған қазақстандық қоғамның әлеуметтік-саяси жаңғыртылуының негізгі бағыттарын зерттеу;
2. өмір сүрудің, сонымен қатар елдің адами ресурстарының сапасын көтеру,  Н.Ә. Назарбаевтың осы үдерістердегі тарихи рөлін саралау және насихаттау.

 

№ 3 жоба «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың қазіргі әлемдегі жаһандық қауіп-қатерді еңсерудегі бастамалары

  Тәуелсіздік жылдарында республика халықаралық аренада маңызды табыстарға қол жеткізді, әлемдік қоғамдастықтың беделді әрі жауапты мүшесіне айналды, жаһандық және аймақтық қауіпсіздіктің өзекті мәселелерін шешуге бірдей қатысады және өзіндік үлесін қосуда.

      ЕҚЫҰ, ЕурАзЭҚ, ШЫҰ, ИЫҰ, ҰҚШҰ және Түркі кеңесіне төрағалық ету мемлекеттің соңғы жылдардағы биік беделінің айғағы болып табылады.
     Бүгінгі уақытта Қазақстан тұрақты және қауіпсіз әлем құру мақсатын алға қойған аймақтық держава позициясын нық ұстанады. Әлемдік қоғамдастық Мемлекет басшысының ядролық қарусыздану және қаруды таратпау үдерісіне қосқан үлесін жоғары бағалады. Қазақстан жаппай қырып-жою қаруын таратпау және қарусыздану үдерісінің белсенді жақтаушысы ретінде жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы халықаралық бастамаларының арқасында әлемдік беделге ие болды.
    Жобаның мақсаты – Мемлекет басшысының аймақтық қауіпсіздік және қазіргі заманғы жаһандық ядролық қауіпсіздік жүйелерін нығайту үдерісіндегі рөлін зерделеу және ашып көрсету.
    Қойылған мақсатқа сәйкес келесі міндеттерді шешу көзделеді:
1.      Мемлекет басшысының елдің сыртқы саяси стратегиясын құрудағы тарихи рөлін зерделеу;
2.      Мемлекет басшысының жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша жүйелі шараларды құрудағы негізгі идеяларын саралау;
3.      Қазақстан Республикасының жаһандану жағдайындағы тарихи орны мен рөлін саралау.

№ 4 жоба «Әлем Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаев туралы»

 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев – бүкіл әлемге сыйлы, ықпалды, беделді саясаткер, қазіргі уақыттағы барлық әлемге белгілі тарихи бастамалардың авторы.

   Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті бірегей тұлғасы тарихшылар, саясаттанушылар мен мәмілегерлердің ерекше назарын аударуда. Н.Ә. Назарбаевтың тұлғалық феномені тұрақты зерттелуде.
2007 - 2012 жылдары «Әлем Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті               Н.Ә. Назарбаев туралы» жобасының жүзеге асырылуы Музейдің «Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен дамуындағы Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің саяси бастамалары» және «Тұңғыш Президент және Тәуелсіз Қазақстанның одан әрі дамуы» атты екі ғылыми бағдарламасының аясында жүргізілді. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың көп қырлы қызметі туралы ақпараттық ағым күн сайын әлемдік және отандық бұқаралық ақпарат құралдарының материалдарымен толықтырылады, ұсынылатын Бағдарлама аясында Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің саяси портретіне әлемдік қоғамдастықтың көзқарасын ғылыми тұрғыдан зерделеу және ашып көрсетуді жалғастыру туралы шешім қабылданды.
    Жобаның мақсаты - Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың көп қырлы қызметіне әлемдік қоғамдастықтың көзқарасын зерделеу және ашып көрсету.
   Қойылған мақсатқа сәйкес жобаның зерттеушілік міндеттері шеңберіне келесі міндеттер кіреді:
1.    Қазақстан Республикасы Президентінің халықаралық аренадағы қызметіне әлемдік және отандық қоғамдастықтың көзқарасын зерделеу;
2.    Мемлекет басшысының ықпалдастырушылық бастамаларына әлемдік қоғамдастықтың қатынасын саралау;
3.     Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың қызметі туралы шетелдік және отандық БАҚ материалдарын жинақтау.

№ 5 жоба «Жастардың көшбасшылық қасиеттерін дамытудағы әлеуметтік институттардың рөлі»

Жас ұрпақ – қоғамның органикалық бөлігі. Жастар қоғам өміріне, еңбек ортасына араласқандарымен әлеуметтік-экономикалық, идеялық-саяси, отбасылық-тұрмыстық үдерістерге толығымен ықпалдасып кете алмайды. Әлеуметтік институттарда қалыптасқан көшбасшылық талпыныс адамның басқа адамдармен қарым-қатынаста болу және тіл табысу тәжірибесін алу үдерісінде өзін-өзі танытуға, өз ойын білдіруге жағдай жасайды. Шығармашылық потенциалдың және күшті мінездің иесі болып табылатын көшбасшы адам әрдайым қоршаған орта өмірін өзгерте алатын қызықты істер, еліктіретін оқиғаларды іздеумен болады.

Ойлау қабілетінің ерекшелігі мен білімге ұмтылыс – шығармашыл тұлғаның ең нәтижелі қасиеттері. Көшбасшы болу – уақыт талабы. Көшбасшылық қасиетті дамыту көп жағдайда әлеуметтік ортаға байланысты. Оң мағынасындағы көшбасшылық тұлғаның жаңашылдық қызметінің, оның қоғам дамуына қосқан шығармашылық үлесінің негізі болып табылады.
 «Отбасында, мектепте және басқа әлеуметтік институттарда лидерлік қасиеттердің қалыптасуы» жобасының нәтижелері көрсеткендей, Мемлекет басшысы мектепте оқыған жылдарда қатарластарын өзінің соңынан еліктіріп ерте алатын қасиеттерімен ерекшеленеді. Бұл оның ересек өмірдегі табыстарынының алғышарты, негізі болғаны мәлім.
Жобаның мақсаты –  Мемлекет басшысы өмірбаянын зерттеуді одан әрі тереңдету, оның тұлғалық және саяси ұстанымын өскелең ұрпақ арасында насихаттау болып табылады.
Осыған орай, әлеуметтік дамудың түрлі деңгейі мен кезеңдеріндегі Елбасы қасиеттері қалыптасуының жолдары мен ықпал етуші факторларды көрсететін Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың жеке тәжірибесінен алынған материалдарды жүйелеу жоспарлануда.
 
   2015 жылдың 7 қазанынан 25 қарашасы аралығында Райымбек батыр атындағы № 50 «Қазғарыш» мектеп-лицейінің 10-сынып оқушыларына «Жастардың бойында лидерлік қасиетті дамыту» элективті курсы өткізілді. 
   Тыңдаушылар «лидер» ұғымын жан-жақты дамыған, үйлесімді тұлға ретінде қарай отырып, 18 сағаттық бағдарлама барысында лидерлік қасиеттің қалыптасуы мен дамуына ықпал ететін отбасы, қоршаған орта, мектеп, табиғат, ұлттық тәрбиенің рөлдерін талқыға салды.
    Сабақты өткізу кезінде Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейі Музей педагогикасы орталығының аға оқытушысы Ә.Ә. Оспанова ұжымдық, топтық, жеке, зерттеу, жобалау сынды түрлі әдістерді қолданды, сонымен қатар оқушылардың коммуникативтік және жағдайды шеше білу құзыреттілігін дамытуға бағытталған психологиялық тренингтер жүргізді. 
   Курс аясында қатысушылар үшін белгілі актер, әнші әрі сазгер, «Балалық шағымның аспаны», «Елбасы жолы», «Тығырықтан жол тапқан» фильмдерінде басты рөл – Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлының тұлғасын сомдаған Нұрлан Әлімжанмен кездесу ұйымдастырылды. Кездесу барысында Нұрлан Баянғалиұлы өзінің ойнаған рөлдері туралы әсерлерімен бөлісе отырып, Мемлекет басшысы болу оңай еместігін, металлургтардың ауыр еңбегі мен мұндай мамандықты меңгеру үшін қандай қасиетке ие болу керектігін әңгімелеп берді.
   Элективті курстың қорытынды сабағы «Лидер болу – уақыт талабы» ғылыми-тәжірибелік конференциясының шеңберінде өтіп, оған Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты Ә.Т. Бимендина, Астана қ. Білім басқармасының әдіскерлері, ғылыми және педагогикалық қауымдастық, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысты.
    Курсқа қатысушылар соңғы сабақта жастарға үндеу жолдап, онда еліміздің болашағын қай салада болмасын, дамытуға әрдайым дайын екендіктерін атады. Сонымен қатар, балалар өздерінің бойында лидерлік қасиетті дамытудағы отбасы, мектеп, мұғалімдері мен сыныптастарының рөлдері туралы өз ойларымен бөлісті. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Күніне «Алға, Қазақстан» флешмобын сыйға тартты.      .
   Элективті курсты қорытындылау барысында тыңдаушылар сертификаттарға, ал ең белсенді оқушылар Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейінің директоры және Астана қ. Білім басқармасы басшысының атынан Алғыс хаттарға ие болды.