«Егемен мемлекеттің қалыптасуы мен дамуындағы Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің саяси бастамалары»

1-жоба. «Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу тарихы».

Бұл жобаның мақсаты – Қазақстан тәуелсіздігінің қалыптасу тарихындағы Н.Ә.Назарбаевтың рөлін зерттеу және оны түсіндіру. Жобаның хронологиялық аясы – 1985 - 1991 жж.
      Жоба төмендегі міндеттерді шешуге бағытталған:
   1.  Тарихи, саясаттанушылық, экономикалық және әлеуметтанушылық зерттеулер негізінде тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін зерттеу;
    2.  Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің тәуелсіз мемлекет – Қазақстан Республикасын құрудағы тарихи рөлін ашу;
    3.  Қазақстанды тәуелсіз мемлекет ретінде тану мен Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының қалыптасуының негізгі кезеңдерін көрсету.
  Ғылыми жоба аясында Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі баспаға «Қазақстан тәуелсіздігінің қалыптасу тарихы» атты мақалалар мен сөйленген сөздер жинағын дайындады.

Жоба тақырыбы бойынша жарияланған мақалалар саны 20 (7 б.т.):
  «Мирас» қоғамдық-саяси және ғылыми-көпшілік журналында – 15 мақала;
  Халықаралық және республикалық ғылыми-практикалық конференциялар материалдарының жинағында ақпараттық материалдар – 5.

2-жоба. «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті және құқықтық мемлекеттің қалыптасуы».

    В круг исследовательских задач данного проекта входит изучение основных вопросов формирования Казахстана как правового демократического государства, политико-правовых предпосылок и предыстории принятия Конституции Республики Казахстан.
      В рамках проекта ведется подготовка к изданию коллективной монографии «Республика Казахстан: формирование правового государства».

По теме проекта опубликовано - 5 статей (всего 2 п.л.):
  в общественно-политическом и научно-популярном журнале «Мирас» - 4 статьи.
  в сборниках материалов международных и республиканских научно-практических конференций информационные материалы – 1.

3-жоба. «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің стратегиялық мемлекеттік басқару моделін қалыптастырудағы рөлі».

Жобаның мақсаты – қоғамды өзгертудің жаңа проблемаларын, қайшылықтары мен келешегін, тиімді әлеуметтік-нарықтық шаруашылықты қалыптастыруды, ТМД елдерін қайта ықпалдастыруды, постиндустриалдық қоғамға өту жолында өркениеттердің өзара әрекетін теориялық тұрғыдан зерделеп қана қоймай, сонымен қатар басқа мемлекеттермен өзара қарым-қатынас жасаудың жаңа түрлерін қалыптастырған жаңа мемлекетті дамыту стратегиясын анықтап, іс жүзіне асыра білген ғалым әрі мемлекет қайраткері ретіндегі Н.Ә. Назарбаевтың қызметін зерттеу.
      Ғылыми жоба аясында «Стратегиялық басқару моделін қалыптастыру мен құрудағы Мемлекет басшысының бастамалары» тақырыбында материалдар мен мақалалар жинағы баспаға әзірленді.

Жоба тақырыбы бойынша жарияланған мақалалар саны - 12 (2,9 б.т.):
  «Мирас» қоғамдық-саяси және ғылыми-көпшілік журналында – 5 мақала;
  Халықаралық және республикалық ғылыми-практикалық конференциялар материалдарының жинағында ақпараттық материалдар – 7.

4-жоба. «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің әлеуметтік мемлекеттің қалыптасуы мен дамуындағы рөлі».

Жоба Қазақстан Республикасының әлеуметік саладағы мемлекеттік саясатының ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған.
      Бұл жобаның аясында 2007 жылдың 22 қарашасында «Нұр Отан» ХДП және «Ақ Орда» республикалық қоғамдық бірлестігімен бірлесе отырып, Республика күніне арналған «Тарихтағы тұлғаның рөлі» тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізілді. Конференция қорытындысы бойынша «Тарихтағы тұлғаның рөлі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы жарық көрді. Жинақтың көлемі - 17 б.т., түрлі-түсті иллюстрациялары бар.

Жоба тақырыбы бойынша жарияланған мақалалар саны - 70 (24 б.т.):
  «Мирас» қоғамдық-саяси және ғылыми-көпшілік журналында – 40 мақала;
  Халықаралық және республикалық ғылыми-практикалық конференциялар материалдарының жинағында ақпараттық материалдар – 31.

5-жоба. «Егемен Қазақстанның саяси жаңғыруы».

Жобаның мақсаты – Қазақстан қоғамындағы саяси процестерді, саяси жүйенің даму эволюциясын, партиялар мен қоғамдық бірлестіктердің даму динамикасын, парламентаризмнің қалыптасу мәселелерін, бұқаралық сананың өзгеруін, қоғамдық өмірді ұйымдастыруда Қазақстандағы демократиялық дәстүрлердің дамуын, азаматтық қоғам құруды зерттеу және оған талдау жасау.
      «Қазақстан Республикасы: саяси жаңғыру» тақырыбында мақалалар мен материалдар жинағы баспаға әзірленді.
      Жоба аясында «Мемлекет және масс-медиа» атты ұжымдық монография шығару жоспарлануда.

Жоба тақырыбы бойынша жарияланған мақалалар саны - 22 (8 б.т.):
  «Мирас» қоғамдық-саяси және ғылыми-көпшілік журналында – 3 мақала;
  Халықаралық және республикалық ғылыми-практикалық конференциялар материалдарының жинағында ақпараттық материалдар – 17.

6-жоба. «Халықаралық ынтымақтастық және Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделері».

Жобаның мақсаты – егемен мемлекеттің сыртқы саясатының қалыптасуын, Қазақстан Республикасының аймақтық және әлемдік қоғамдастыққа ықпалдасу, ұлттық қауіпсіздік мәселелерін және осы жаһандық процестердегі Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың рөлін зерттеу.

Жоба тақырыбы бойынша жарияланған мақалалар саны - 27 (10 б.т.):
  «Мирас» қоғамдық-саяси және ғылыми-көпшілік журналында – 16 мақала;
  Халықаралық және республикалық ғылыми-практикалық конференциялар материалдарының жинағында ақпараттық материалдар – 11.

7-жоба. «Әлем Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н. Ә. Назарбаев туралы».

Бұл жоба зерттейтін міндеттер аясына Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың қызметіне әлемдік және отандық қоғамдастықтың көзқарасын, ой-пікірін зерттеу жатады.
     Жоба аясында Тұңғыш Президент Н.Ә. Назарбаевтың қызметі туралы мемлекет және қоғам қайраткерлерінің сөйлеген сөздері, шетелдік БАҚ-тардағы жарияланымдар жинақтары мен дайджесттер дайындалуда.

Жоба тақырыбы бойынша жарияланған мақалалар саны - 9 (28,5 б.т.):
  «Мирас» қоғамдық-саяси және ғылыми-көпшілік журналында – 7 мақала;
  Шетелдік БАҚ-тардағы ақпарат (2006-2007 жылдар) - Қазақстанның қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі рөлі туралы.