«ПРЕЗИДЕНТ МАРАПАТЫ - ХАЛЫҚҚА АЛҒЫС» КІТАП-АЛЬБОМЫ

Кітап-альбом Н.Ә. Назарбаевтың жоғары мемлекеттік наградаларының коллекциясы туралы жүйелендірілген деректердің үшінші, толықтырылған және қайта өңделген басылымы болып табылады. Алдыңғы 2002 және 2007 жылдардағы басылымдарда Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының мемлекеттік, саяси және қоғамдық қызметінің бағыттарын суреттейтін мемлекеттік және қоғамдық наградалар туралы мәліметтер ұсынылды.
Қазіргі уақытта жоғары мемлекеттік наградалардың бір ғана коллекциясы 54 атауды қамтиды, олар 218 сақтау бірлігімен ұсынылған. Қоғамдық марапаттар жиынтығы 394 атау, 733 сақтау бірлігі. Екі коллекцияны бөлу қажеттілігі осы жылдар ішінде Н.Ә. Назарбаевқа тапсырылған Қазақстан Республикасының, КСРО-ның және шет мемлекеттердің жоғары мемлекеттік наградалары туралы мәліметтерді ұсынатын осы кітап-альбомның құрылымы мен мазмұнындағы өзгерістерге негізделген.
Бұл басылым-Елбасының оны сайлаған халық алдындағы, сондай-ақ әлемдік қоғамдастық алдындағы орасан зор еңбегі туралы өзіндік иллюстрацияланған әңгіме, олардың жоғары марапаттары соның жарқын дәлелі болып табылады.
Кітап-альбом оқырмандардың кең ауқымына - саясаткерлерге, тарихшыларға, маман - зерттеушілерге арналған және біздің болашағымыз құрылған өскелең ұрпақ үшін әсіресе пайдалы.